Skala ryzyka Framingham – kalkulator

Skala Ryzyka Framingham to narzędzie do pomiaru ryzyka wystąpienia chorób serca lub udaru u danej osoby. Skala ta opiera się na wieloletniej obserwacji pacjentów i umożliwia przewidywanie ryzyka wystąpienia chorób serca lub udaru mózgu w ciągu 10 lat. Skala Ryzyka Framingham wykorzystuje wielkości mierzalne, takie jak wiek, płeć, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, stan palenia i historię rodzinną chorób serca, aby uzyskać skumulowaną ocenę ryzyka.

Płeć
Wiek
Stężenie cholesterolu całkowitego
Stężenie cholesterolu HDL
Skurczowe ciśnienie tętnicze
Palenie tytoniu
Czy pacjent był leczony na nadciśnienie

Narzędzie może być stosowane przez lekarzy w celu oceny ryzyka i odpowiedniego zarządzania zdrowiem pacjenta.

Jak określić ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową?

Istnieją różne metody oceniania ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym amerykańska skala Framingham i europejska SCORE.

Skala Framingham

Skala Framingham to system oceny ryzyka zawału mięśnia sercowego opracowany w latach 50. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. System ten opiera się na analizie danych zgromadzonych od tysięcy dorosłych mieszkańców miasteczka Framingham w stanie Massachusetts, w którym prowadzono wieloletnie badania epidemiologiczne.

System ten wykorzystuje dane związane z wiekiem, płcią, poziomem cholesterolu, ciśnieniem krwi, paleniem tytoniu i historią rodzinną, aby określić ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego w ciągu 10 lat.

Ponieważ wyniki ze skali, takie jak skala ryzyka Framingham, dają wskazówki dotyczące potencjalnych korzyści płynących z profilaktyki, są one przydatne zarówno dla indywidualnych pacjentów, jak i dla lekarza w pomaganiu w podjęciu decyzji o zmianie stylu życia, leczeniu zapobiegawczym i edukacji pacjenta, identyfikując osoby płci męskiej i żeńskiej o zwiększonym ryzyku przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Ryzyko choroby wieńcowej (CHD) w ciągu 10 lat w procentach można obliczyć za pomocą skali ryzyka Framingham. Osoby o niskim ryzyku mają 10% lub mniej ryzyka CHD w ciągu 10 lat, o średnim ryzyku 10-20%, a o wysokim ryzyku 20% lub więcej. Należy jednak pamiętać, że są to kategorie arbitralne.

Ważne jest, aby zauważyć, że najsilniejszym czynnikiem predykcyjnym ryzyka chorób układu krążenia w każdym wzorze ryzyka jest wiek.

Karta ryzyka SCORE

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) to system oceny ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego opracowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. System ten opiera się na analizie danych dotyczących wieku, płci, palenia tytoniu, ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu i historii rodzinnej. System ten został zaprojektowany, aby określić ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w ciągu 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Zbyt duży popęd

Jak obniżyć libido u mężczyzny?

Następny artykuł

Skala CHA2DS2-VASc - kalkulator ryzyka udaru

Przeczytaj też