Objawy Uszkodzenia Górnego Neuronu Ruchowego

objawy uszkodzenia górnego neuronu ruchowego

Czy wiesz, że uszkodzenie górnego neuronu ruchowego może powodować różnorodne objawy? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że osłabienie siły mięśniowej czy występowanie odruchów patologicznych są wynikiem zmęczenia mięśni. Ale czy na pewno? Czy możliwe jest, że drugi typ neuronu ma na to większy wpływ, niż nam się wydaje?

Wnioski:

 • Uszkodzenie górnego neuronu ruchowego może powodować objawy takie jak osłabienie siły mięśniowej.
 • Występowanie odruchów patologicznych i zwiększone napięcie mięśni typu spastycznego również są charakterystyczne dla uszkodzenia górnego neuronu ruchowego.
 • Odruchy piramidowe, takie jak objaw Babińskiego i objaw Rossolimo, odgrywają istotną rolę w diagnozowaniu uszkodzenia górnego neuronu ruchowego.
 • Pareza może przyjmować różne postacie, zależne od uszkodzenia górnego lub dolnego neuronu ruchowego.
 • Rozpoznanie i zrozumienie objawów są kluczowe dla skutecznej terapii.

Objawy i przebieg uszkodzenia górnego neuronu ruchowego

Wspólnymi objawami uszkodzenia górnego neuronu ruchowego są osłabienie siły mięśniowej, niedowład lub porażenie. Oprócz tego, występują odruchy patologiczne, takie jak objaw Babińskiego i objaw Rossolimo.

Napięcie mięśni typu spastycznego jest wzmożone, a odruchy skórne, takie jak odruchy brzuszne i podeszwowe, mogą być osłabione lub nieobecne. Odruchy głębokie są wygórowane, a mogą występować również klonusy. W przypadku uszkodzenia górnego neuronu ruchowego, można zaobserwować obecność wygórowanych odruchów rozciągnowych, takich jak odruch rzepkowy.

Te cechy objawów porażenia są charakterystyczne dla niedowładu spastycznego, który jest związany z uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego.

 1. Osłabienie siły mięśniowej
 2. Niedowład lub porażenie
 3. Odruchy patologiczne, takie jak objaw Babińskiego i objaw Rossolimo
 4. Wzmożone napięcie mięśni typu spastycznego
 5. Odruchy skórne mogą być osłabione lub nieobecne
 6. Odruchy głębokie są wygórowane, mogą występować klonusy

Różne postacie uszkodzenia górnego neuronu ruchowego

Uszkodzenie górnego neuronu ruchowego może przyjmować różne postacie w zależności od lokalizacji uszkodzenia dróg piramidowych. Istnieją trzy główne lokalizacje, w których uszkodzenia mogą wystąpić: kora mózgu, torebka wewnętrzna oraz pień mózgu i rdzeń kręgowy.

Jeśli uszkodzenie występuje w korze mózgu, może ograniczać się do niewielkich struktur, takich jak dłoń, stopa lub jedna kończyna. Tego rodzaju uszkodzenie nazywane jest monoobjawowe, ponieważ objawy porażenia dotyczą tylko jednej konkretnej części ciała.

Jeśli uszkodzenie dotyczy torebki wewnętrznej, porażenie lub niedowład połowiczy może występować po stronie przeciwnej od miejsca uszkodzenia. Ten rodzaj uszkodzenia nazywany jest hemiparalią przeciwstronną.

Uszkodzenie pnia mózgu prowadzi do porażenia połowicznego po przeciwnej stronie od miejsca uszkodzenia. W tym przypadku objawy porażenia mogą obejmować jedną stronę twarzy oraz kończyny po tej samej stronie ciała. Ten rodzaj uszkodzenia nazywany jest hemiparalią przeciwną.

Jeśli uszkodzenie występuje w obrębie rdzenia kręgowego, objawy porażenia spastycznego są obustronne, co może prowadzić do tetraplegii (porażenie wszystkich czterech kończyn) lub paraplegii (porażenie dolnych kończyn). Ten rodzaj uszkodzenia jest nazywany paraparezą lub tetraparezą, w zależności od stopnia porażenia.

postacie uszkodzenia górnego neuronu ruchowego

Odruchy piramidowe związane z uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego

Odruchy piramidowe odgrywają istotną rolę w diagnozowaniu uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Najważniejsze objawy patologiczne to objaw Babińskiego i objaw Rossolimo. Istnieje również szereg innych objawów o mniejszym znaczeniu rozpoznawczym, takich jak objaw Oppenheima, objaw Gordona, objaw Chaddocka i wiele innych. Obecność tych odruchów daje wskazówki diagnostyczne dotyczące uszkodzenia górnego neuronu ruchowego.

Pareza – różne postacie niedowładu

Pareza to ogólny termin, który odnosi się do niedowładu, czyli ograniczenia ruchu. Wyróżnia się różne postacie niedowładu, w tym niedowład spastyczny związany z uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego i niedowład wiotki związany z uszkodzeniem dolnego neuronu ruchowego. Niedowład połowiczy, zwany hemiparezą, występuje w przypadku niedowładu połowiczego. Istnieją również różne przyczyny parezy, takie jak zmiany organiczne obwodowe, ośrodkowe lub dotyczące samego mięśnia. Niedowład może także być wynikiem zaburzeń psychicznych.

Jedną z postaci niedowładu jest niedowład spastyczny, który jest spowodowany uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego. Charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśni typu spastycznego oraz występowaniem odruchów patologicznych. Niedowład wiotki natomiast jest związany z uszkodzeniem dolnego neuronu ruchowego i objawia się osłabieniem siły mięśniowej oraz brakiem lub osłabieniem odruchów skórnych.

W przypadku niedowładu połowiczego, porażenie występuje po jednej stronie ciała, zazwyczaj po przeciwnej stronie do miejsca uszkodzenia. Pareza może mieć różne przyczyny, takie jak urazy, choroby neurologiczne, a także zaburzenia psychiczne. Ważne jest zrozumienie różnych postaci niedowładu w celu odpowiedniej diagnozy i planowania terapii.

Wnioski

Uszkodzenie górnego neuronu ruchowego prowadzi do charakterystycznych objawów, takich jak osłabienie siły mięśniowej, odruchy patologiczne i wzmożone napięcie mięśni typu spastycznego. Odruchy piramidowe, takie jak objaw Babińskiego i objaw Rossolimo, są istotne w diagnozowaniu tego rodzaju uszkodzenia. Pareza może przybierać różne postacie, w zależności od uszkodzenia górnego lub dolnego neuronu ruchowego. Szybka diagnoza i efektywna terapia opierają się na zrozumieniu i rozpoznaniu tych objawów.

W przypadku uszkodzenia górnego neuronu ruchowego należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia diagnozy i odpowiedniego planu terapeutycznego. Poprawne rozpoznanie i zrozumienie objawów są kluczowe dla skutecznej terapii. Terapia fizyczna, rehabilitacja, farmakoterapia i inne metody mogą być stosowane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Wiedza na temat uszkodzenia górnego neuronu ruchowego i różnych postaci paresy jest niezbędna dla specjalistów zajmujących się rehabilitacją i terapią.

Podsumowując, uszkodzenie górnego neuronu ruchowego wiąże się z charakterystycznymi objawami, takimi jak osłabienie siły mięśniowej, odruchy patologiczne i wzmożone napięcie mięśni typu spastycznego. Zrozumienie tych objawów i rodzajów paresy jest kluczowe dla skutecznej diagnozy i terapii. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów lub podejrzenia uszkodzenia górnego neuronu ruchowego, zawsze należy skonsultować się z odpowiednim specjalistą medycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
zmęczenie a tarczyca

Senność po jedzeniu a Hashimoto – przyczyny

Następny artykuł
jakie mleko przy endometriozie

Jakie mleko wybrać przy endometriozie?

Przeczytaj też