Jak oznaczyć tlen rozpuszczonego metodą Winklera?

Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera

Metoda Winklera jest szeroko stosowana w analizie jakości wody w laboratoriach. Jest to najstarsza i nadal powszechnie używana technika laboratoryjna do oznaczania rozpuszczonego tlenu. Metoda ta opiera się na utlenianiu tlenu rozpuszczonego za pomocą wodorotlenku manganu II i oznaczeniu wydzielonego jodu miareczkowaniem tiosiarczanem sodu. Jest to niezawodna i precyzyjna metoda, która pozwala monitorować zawartość tlenu w wodzie i ocenić jej jakość.

  • Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera jest powszechnie stosowaną techniką laboratoryjną w analizie jakości wody.
  • Metoda opiera się na utlenianiu tlenu rozpuszczonego za pomocą wodorotlenku manganu II i miareczkowaniu wydzielonego jodu tiosiarczanem sodu.
  • Metoda Winklera jest niezawodna, precyzyjna i prosta do wykonania w laboratoriach.
  • Zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie jest ważnym wskaźnikiem jakości wody, a metoda Winklera umożliwia monitorowanie stężenia tlenu i podjęcie odpowiednich działań, takich jak oczyszczanie wody.
  • Monitorowanie jakości wody jest istotne dla utrzymania właściwej jakości środowiska wodnego i zapewnienia odpowiednich warunków dla organizmów wodnych.

Zasada działania metody Winklera

Metoda Winklera jest najstarszą i nadal stosowaną techniką oznaczania rozpuszczonego tlenu w wodzie. Jej zasada działania opiera się na procesie utleniania tlenu rozpuszczonego za pomocą wodorotlenku manganu II i następującym oznaczeniu wydzielonego jodu miareczkowaniem tiosiarczanem sodu.

Podstawowym krokiem tej metody jest utlenienie tlenu rozpuszczonego w wodzie przez wodorotlenek manganu II. W wyniku tego procesu, tlen zostaje przekształcony w związki manganu IV. Następnie, w kwaśnym środowisku, jony Mn4+ wydzielają jod z jodku potasowego w ilości proporcjonalnej do zawartości tlenu w wodzie.

Wydzielony jod jest następnie oznaczany miareczkowaniem tiosiarczanem sodu. Ilość zużytego tiosiarczanu sodu pozwala obliczyć zawartość tlenu rozpuszczonego w próbce wody. Dzięki temu procesowi, metoda Winklera umożliwia precyzyjne oznaczanie tlenu rozpuszczonego, co ma duże znaczenie w analizie jakości wody.

Metoda Winklera – Zasada działania
tlen rozpuszczony

Przygotowanie próbki do oznaczania tlenu rozpuszczonego.

Przed rozpoczęciem oznaczania tlenu rozpuszczonego, konieczne jest pobranie próbki wody do szklanej butelki. Pobranie próbki wody jest kluczowym krokiem w procesie przygotowania do analizy jakości wody. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie źródło wody, które jest reprezentatywne dla analizowanej populacji lub obszaru. Następnie, do pobranej próbki dodaje się odpowiednie odczynniki, które umożliwią oznaczenie tlenu rozpuszczonego.

Dodawanie odczynników

Po pobraniu próbki wody, należy dodać do niej roztwór manganu II oraz roztwór jodku potasowego. Roztwór manganu II jest stosowany do utlenienia tlenu rozpuszczonego w wodzie, natomiast roztwór jodku potasowego umożliwia wydzielenie jodu, który będzie później miareczkowany. Dodanie odpowiednich odczynników jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu oznaczania tlenu rozpuszczonego.

Wymieszanie

Po dodaniu odczynników do próbki wody, konieczne jest dokładne wymieszanie zawartości butelki. Wymieszanie ma na celu równomierne rozprowadzenie odczynników oraz zapewnienie pełnej reakcji chemicznej. Należy delikatnie odwracać butelkę kilkunastokrotnie, aby zapewnić równomierne rozproszenie substancji. Ważne jest zachowanie ostrożności przy manipulacji roztworem manganu i przy rozpuszczaniu wodorotlenku potasu, ze względu na ich żrące właściwości.

pobranie próbki wody

Krok Opis
Pobranie próbki wody Pobierz reprezentatywną próbkę wody do szklanej butelki
Dodawanie odczynników Dodaj roztwór manganu II i roztwór jodku potasowego do próbki wody
Wymieszanie Delikatnie odwróć butelkę kilkunastokrotnie, aby równomiernie rozprowadzić odczynniki

Miareczkowanie i obliczenie zawartości tlenu rozpuszczonego

Po ustaleniu czasu inkubacji, w którym wydziela się jod, wykonuje się miareczkowanie wydzielonego jodu tiosiarczanem sodu. Ten proces jest kluczowym krokiem w metodzie Winklera, umożliwiającym obliczenie zawartości tlenu rozpuszczonego w próbce wody.

Podczas miareczkowania, tiosiarczan sodu jest dodawany do roztworu zawierającego wydzielony jod. Reakcja między jodem a tiosiarczanem sodu jest miareczkowana przy użyciu roztworu wskaźnikowego, zwykle skrobi. W miarę dodawania tiosiarczanu sodu, kolor roztworu zmienia się, aż do momentu, gdy reakcja między jodem a tiosiarczanem sodu jest całkowita.

Aby obliczyć zawartość tlenu rozpuszczonego, mierzy się objętość zużytego tiosiarczanu sodu. Ta wartość jest następnie podzielona przez objętość próbki wody. Otrzymany wynik wskazuje stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie. Można również obliczyć procentowe nasycenie wody tlenem w stosunku do wartości nasycenia tlenem przy danej temperaturze.

Przykładowe wyniki miareczkowania tiosiarczanem sodu

Objętość tiosiarczanu sodu (ml) Objętość próbki wody (ml) Stężenie tlenu rozpuszczonego (mg/L)
10 50 2
15 100 3
20 150 4

W tabeli powyżej przedstawiono przykładowe wyniki miareczkowania tiosiarczanem sodu. Objętość tiosiarczanu sodu jest zależna od zawartości tlenu rozpuszczonego, podczas gdy objętość próbki wody jest stała. Na podstawie tych wyników można obliczyć stężenie tlenu rozpuszczonego w próbce wody. Im większa objętość zużytego tiosiarczanu sodu, tym większa zawartość tlenu rozpuszczonego.

Zastosowanie metody Winklera w analizie jakości wody

Metoda Winklera jest szeroko stosowana w analizie jakości wody ze względu na swoją niezawodność, precyzję i prostotę wykonania. Jednym z kluczowych wskaźników jakości wody jest zawartość rozpuszczonego tlenu, dlatego monitorowanie jej stężenia ma duże znaczenie.

Woda o obniżonej zawartości tlenu może negatywnie wpływać na organizmy wodne. Dlatego analiza metoda Winklera umożliwia monitorowanie jakości wody oraz podejmowanie odpowiednich działań, takich jak oczyszczanie wody, w celu utrzymania właściwej jakości środowiska wodnego.

Metoda Winklera jest jedną z wielu metod analizy jakości wody. Jej zaletą jest jej prostota oraz duże zastosowanie w laboratoriach. Dzięki tej metodzie możliwe jest dokładne oznaczenie stężenia rozpuszczonego tlenu, co pozwala na monitorowanie stanu wody oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska wodnego i zapewnienie odpowiedniej jakości wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł

Czy zapalenie migdałków jest zaraźliwe?

Następny artykuł
jak długo żyje kot z fip, jakie rokowania

Jak długo żyje kot z FIP? Poznaj rokowania

Przeczytaj też