Dietetyk – uprawnienia do wykonywania zawodu

dietetyczka

Dietetyka, choć jest nieodłącznym elementem świata medycyny, nie ma w Polsce odrębnej, jasnej regulacji prawnej. W porównaniu do profesji takich jak lekarz, dentysta czy pielęgniarka, zawód dietetyka zdaje się być pomijany w kontekście prawa. Czy jednak oznacza to, że jest pozbawiony jakichkolwiek regulacji? Jakie są realne wymogi i oczekiwania wobec osób decydujących się na tę ścieżkę zawodową?

Ten artykuł ma na celu rzucić światło na te kwestie, prezentując aktualny stan prawny dotyczący zawodu dietetyka. Czytelnik dowiedzie się, jakie akty wykonawcze można odnaleźć w obowiązujących przepisach, jakie są wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu, jak wygląda proces edukacyjny dla aspirujących dietetyków i jaki jest status dietetyka w kontekście zawodów medycznych.

1. Regulacji Dla Zawodu Dietetyka

W przeciwności do zawodów takich jak lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, farmaceuta, felczer czy diagnosta laboratoryjny, zawód dietetyka nie jest uregulowany przez odrębny akt prawny. Jednakże, pomimo braku jednolitych zasad dotyczących warunków dostępu do zawodu i korzystania z tytułu zawodowego dietetyka, obecnie obowiązujące prawo zawiera wiele aktów wykonawczych, które częściowo definiują warunki wykonywania tego zawodu.

2. Częściowa Regulacja Warunków Wykonywania Zawodu Dietetyka

Zawód dietetyka jest wspomniany w kilku aktach prawnych, które w pewnym stopniu regulują warunki wykonywania tego zawodu. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. zawód dietetyka został włączony do grupy specjalistów oraz techników i średniego personelu zdrowotnego.

3. Rozporządzenia Regulujące Zawód Dietetyka

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011r. również reguluje warunki wykonywania zawodu dietetyka, wskazując wymagane kwalifikacje oraz liczby lat pracy w zawodzie dla pięciu stanowisk związanych z dietetyką.

Uwaga: Warunki te dotyczą tylko osób, które chcą pracować na stanowisku dietetyka w jednostkach leczniczych, które nie są przedsiębiorcami.

4. Uzyskanie Kwalifikacji w Zawodzie Dietetyka

Obecnie, pełne uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka można uzyskać po ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku dietetyka. Przepisy prawa nie przewidują możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych dietetyka poprzez ukończenie studiów podyplomowych.

5. Brak Kompleksowej Regulacji Dla Zawodu Dietetyka

Brak szczegółowej regulacji dotyczącej korzystania z tytułu zawodowego dietetyka i dostępu do tego zawodu sprawia, że ukończenie różnych kursów lub szkoleń z zakresu dietetyki może dać podstawę do nazywania się “dietetykiem”. Wymagania dotyczące uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych dotyczą tylko osób wykonujących zawód dietetyka na rzecz podmiotów leczniczych, które nie są przedsiębiorcami.

6. Członkostwo w Stowarzyszeniach Zrzeszających Dietetyków

Edukacja w dziedzinie dietetyki ma wpływ nie tylko na możliwość podjęcia pracy w placówkach medycznych, ale także warunkuje uzyskanie członkostwa w stowarzyszeniach zrzeszających dietetyków. Przykładowo, aby stać się członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, kandydat musi spełnić jeden z określonych wymogów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji.

7. Dietetyk Jako Zawód Medyczny

Czy dietetyk może być klasyfikowany jako zawód medyczny? Pomimo braku szczegółowej regulacji prawnej, dietetyk może być uznany za profesjonalistę medycznego, ponieważ ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada specjalistyczne kwalifikacje do udzielania takich świadczeń. Jednakże, czy dietetyk jest zaliczany do zawodów medycznych, zależy od interpretacji przepisów i stanowiska sądowego.

Reklama: Dobry Dietetyk w Lęborku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł

Zespół Aspergera i problemy z jedzeniem

Następny artykuł
psycholog przedszkolny

Jakie są zadania psychologa w przedszkolu?

Przeczytaj też